Waxing & Tinting

Lip wax                                                    $10

Chin wax                                                 $10

Brow wax                                                $15

Lip & Chin wax                                       $18

Lip & Brow wax                                      $22

Lash Tint                                                  $18
Brow wax + Lash Tint                            $30
Brow wax/Brow Tint/Lash Tint            $38

Underarm wax                                       $15

Bikini wax                                                 $25

G-String wax                                            $35

Brazilian wax                                           $59

Half leg wax                                             $28

Half leg + Bikini wax                              $48

3/4 leg wax                                               $48

Full leg wax                                              $58

 Men

Back wax (light growth)                         $42

Back wax (dense growth)                      $65

Chest wax (light)                                      $42

Chest wax (dense)                                   $65